ทำประกันชีวิตผู้สูงอายุต้องดูอะไรบ้าง

ในโลกปัจจุบันที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่สูงมากขึ้น สินค้าและบริการต่างๆ ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับผู้สูงอายุ โดยหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการทำ ประกันชีวิต ที่หลายคนอาจจะมองว่ามันก็แทบจะไม่ต่างจากการทำประกันของคนอื่นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยประกัน เงื่อนไข ความคุ้มครอง และระยะเวลาในการทำประกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีความแตกต่างจากประกันชีวิตที่ทำกับคนหนุ่มสาวอย่างชัดเจน เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้น วันนี้เราจะเล่าให้ฟังกันครับ

1. เงื่อนไขในการทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่จะทำประกันแบบนี้ได้นั้น จะต้องมีอายุ 50-70 ปี โดยที่จะไม่มีการตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งลักณษะที่สำคัญคือ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของประกันเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ถ้าพิการ ป่วย เข้าโรงพยาบาลจะไม่จ่ายนะครับ

2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบปัญหาสุขภาพเลย เพราะแผนประกันชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อความต้องการของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดหรือมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้ว แต่ก็ต้องแลกมากับเงื่อนไขคือ ภายใน 2 ปีแรก จาการเป็นโรค ไม่ว่าโรคอะไรก็ตามบริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันให้

3. เสียชีวิตภายใน 2 ปีแรกจากโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็จะถือว่า เป็นเพราะโรคเหมือนกัน บริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินเอาประกัน แต่จะคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาให้+เงินอีก 2-5% ถือเป็นเงื่อนไขที่คนเคยทำประกันชีวิตผู้สูงอายุยอมรับ

4. สามารถซื้อสัญญาเติมได้ ตัวอย่างเช่น
4.1 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
4.2 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพ หรือโรคร้ายแรง หรือาจจะเป็นลักษณะการจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ แน่นอนว่าการมีก็จะช่วยในการสร้างหลักประกันสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะช่วยในสะสมเงินมรดกไว้ให้สำหรับลูกหลานได้ในอนาคต และหากใครกำลังมองหาประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manulife.co.th