ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ทำแบบ Unit-Link ลดภาษีได้เท่าไร

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit-Link) เป็นประกันชีวิตที่แตกต่างจากประกันธรรมดาทั่วไป เพราะเป็นประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบกรมธรรม์เองได้อีกทั้งยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นจากการลงทุนอีกด้วย แต่ว่าสำหรับใครที่อยากทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษี อาจสงสัยว่าประกันประเภทนี้ใช้ลดหย่อนได้ด้วยหรือเปล่า ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร มาดูกัน

สัดส่วนเบี้ยประกัน Unit-Link
ประกันชีวิตมีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งเบี้ยประกันแต่ละประเภทก็จะถูกจัดสรรในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน สำหรับ Unit-Link นั้นแบ่งเบี้ยประกันออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครอง คือเงินสำหรับคุ้มครองชีวิต เป็นเงินที่จะได้ตอนเสียชีวิตหรือได้ตอนอยู่จนครบอายุสัญญา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เลือก

2. ต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าจ้างตัวแทนขายประกัน เป็นต้น

3. การลงทุน เป็นเงินส่วนที่ผู้ซื้อประกันนำไปลงทุนกับกองทุนที่ทางบริษัทคัดเลือกเอาไว้แล้ว ซึ่งสัดส่วนเงินตรงนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อกำหนด ซึ่งการลงทุนนี่เองที่ทำให้การทำประกันประเภทนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

เลือกทำ Unit-Link เป็นประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ลดภาษีได้เท่าไร
การทำประกันชีวิต Unit-Link เพื่อลดหย่อนภาษีนั้นมีเงื่อนไขบางประการคล้ายกับประกันประเภทอื่นคือ ต้องมีอายุการคุ้มครองนานกว่า 10 ปีขึ้นไป แต่ที่ไม่เหมือนคือเบี้ยประกันส่วนที่นำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นจะเป็นเบี้ยในส่วนของความคุ้มครองกับต้นทุนการดำเนินการเท่านั้น ส่วนที่นำไปลงทุนไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และเมื่อคำนวณรวมกับประกันชีวิตธรรมดา (ถ้ามี) จะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับใครที่สงสัยว่า Unit-Link เป็นประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นั้น? ต้องตอบว่าลดได้แน่นอน เพียงแต่อาจได้ส่วนลดน้อยกว่าประกันชีวิตธรรมดาทั่วไป เพราะเบี้ยประกันในส่วนที่นำไปลงทุนนั้นไม่สามารถใช้ลดหย่อนร่วมกันได้นั่นเอง และหากที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิตลดหย่อนภาษี เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/8 ออมสั้นกำลังดี คุ้มครองนานกว่า 2 เท่า แบบประกันชีวิตและออมทรัพย์ระยะกลางที่กำลังดี คุ้มครองไม่สั้นไป และชำระเบี้ยไม่ยาวเกิน! ชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องแค่ 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากการออมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 18 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์รับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงครบกำหนดสัญญารวมสูงสุดถึง 180%