ปัจจัยหลักที่ต้องรู้ ก่อนหาโรงเรียนให้ลูก

ปัญหาการเลือกโรงเรียนให้กับลูกของคุณย่อมเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจ โดยเฉพาะการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูกของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนมากมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล แต่จะมีวิธีการตัดสินใจใดบ้าง วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ

1.เวลาในการเดินทาง
ระยะทางในการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าเกิดโรงเรียนอยู่ในกรุงเทพ การจราจรต้องติดขัดอย่างแน่นอน ควรวางแผนการเดินทางในช่วงเช้าและช่วงเย็น ถ้าเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ไม่ต้องตื่นเช้า ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจ

2.ค่าใช้จ่าย
ค่าเทอมของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน คำนวณให้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง งบประมาณเท่าไหร่ต่อเทอม เพื่อที่จะได้บริหารวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับครอบครัว เพื่อไม่ให้การเรียนของลูกสะดุด

3.สภาพแวดล้อม
สำรวจพื้นที่ภายในโรงเรียน ห้องเรียน สนามเล่น เครื่องเล่น บรรยากาศภายในห้องเรียน ความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงเรียน มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นหรือไม่ เพื่อที่จะได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและความสะอาดภายในโรงเรียน

4.กิจกรรม/หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งแรกที่จำเป็นที่คุณพ่ออคุณแม่ต้องเลือกให้กับลูก อยากให้ลูกมีพื้นฐานในด้านใด เพื่อเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรก กิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในด้านต่างๆ ทางด้านร่างกาย ทักษะด้านภาษา ฝึกการเรียนรู้ การแสดงออก

5.ความแตกต่างของโรงเรียน
ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีหลายหลักสูตร ความแตกต่างของแต่โรงเรียนไม่เหมือนกัน ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ เรื่องค่าใช้จ่าย โดยโรงเรียนรัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เมือ่เทียบกับโรงเรียนนานาชาติ ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทำให้ปริมาณเด็กของแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน และการเรียนการสอนของครูที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องดูปัจจัยในส่วนต่างๆ เป็นเพียงแค่แนวทางในการประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและตามความเหมาะสมของครอบครัวนั้นๆ และคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติสมุทรปราการ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพสามภาษา ทั้งในด้านไทย จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School