รักษาปัญหาสายตา ด้วยการทำเลสิก

    การทำเลสิค (LASIK : Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis) เป็นวิธีการผ่าตัดกระจกตา เพื่อรักษาผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ) แบบถาวร โดยการใช้แสงเลเซอร์มาปรับรูปร่างความโค้งของกระจกตา เพื่อให้แสงหักเหและตกกระทบบนจอประสาทตาแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม จึงทำให้คนไข้ที่ทำการเลสิกสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ ดังนั้นการทำเลสิคจึงเป็นการรักษาที่ส่งผลในระยะยาวสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องสวมใส่แว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป หรือลดระดับความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อช่วยในการมองเห็น

เทคนิคการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ต่างๆ

1. ReLEx ,SMILE 
    เลเซอร์จะทำการแยกเนื้อกระจกตาตามค่าสายตาของผู้ป่วยโดยไม่มีการเปิดฝากระจกตา ข้อดี คือแผลเล็ก กระตุ้นให้เกิดตาแห้งน้อยสุด และแสงกระจายน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น 
2. Femto LASIK 
    เป็นการทำเลสิกในรูปแบบเลสิกไร้ใบมีด เป็นการใช้เลเซอร์ 2 ตัว ตัวแรกเปิดฝากระจกตา และตัวที่ 2 เจียระไนค่าความโค้งกระจกตา ข้อดี ในช่วงของการเปิดฝากระจกตามีความแม่นยำและปลอดภัยสูง 
3. Microkeratome LASIK 
    การทำเลสิคแบบใบมีด ปัจจุบันใช้เป็น SBK ที่มีความปลอดภัยสูงมากในการเปิดฝากระจกตา หน้าตาจะเป็นวงกลมไม่ได้เป็นใบมีดโกน ข้อดี คือราคาย่อมเยา
4. PRK

    การทำ PRK จะพิจารณาจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำเลเซอร์สายตาด้วยวิธีอื่นได้ เช่น ความหนากระจกตาไม่พอ หรือตาเล็กไม่สามารถใส่เครื่องมือในการทำเลเซอร์ด้วยเทคนิคอื่นได้ หรือในบางอาชีพ เช่น นักบิน เนื่องจากการทำ PRK มีการเจ็บเคือง และการหายของแผลที่นานกว่าการเลเซอร์ด้วยเทคนิคอื่น 
สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลสิกไร้ใบมีดเพิ่มเติมได้ที่ Laservision