รู้ทัน ต้นตอสาเหตุผมร่วง

ความจริงแล้วผมของคนเราร่วงทุกวัน โดยคนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกต เพราะจำนวนเส้นผมที่ร่วงนั้นน้อยจนไม่ทันรู้ตัว แต่ว่าเหมือนจะเริ่มมีสัญญาณอันตรายเริ่มขึ้น เมื่อผมของเราเริ่มร่วงเกิน 30 เส้นต่อวัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น วันนี้เรามาทำความเข้าใจ สาเหตุของปัญหาผมร่วง กันเลยค่ะ เพื่อที่เราจะได้รับมือได้ทัน

สาเหตุของผมร่วง
    สาเหตุของผมร่วงสามารถแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในร่างกาย ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยภายนอกร่างกาย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมไปถึงการกระทำต่อเส้นผมในแต่ละวัน โดยปัจจัยภายนอกสามารถดูแลรักษาเพื่อลดปัญหาผมร่วงได้

ปัจจัยภายในร่างกายที่เป็นสาเหตุของผมร่วง
    ปัจจัยภายในร่างกายเป็นสาเหตุของผมร่วงที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การแก้ไขปัญหาผมร่วงแก้ไขได้ยาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้ผมร่วง ดังนี้

1. กรรมพันธุ์
    ซึ่งพบในเพศชายเป็นหลัก ซึ่งเพศชายจะมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจน ทำให้เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์เกิดขึ้น ตั้งแต่อายุ 18 ปี และผมจะร่วงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

2. ฮอร์โมนผิดปกติ
    ฮอร์โมนเป็นส่วนสำคัญในระบบการทำงานของเส้นผม โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเส้นผม ตั้งแต่การลำเลียงอาหารจนไปถึงการกระตุ้นให้เกิดเส้นผม สำหรับฮอร์โมนมีด้วยกันหลัก 2 ชนิด ที่ทำให้เกิดผมร่วง ดังนี้
•    ฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนเพศชาย มีหน้าที่กระตุ้นไขมัน อยู่บนเส้นผมจะช่วยให้ผมเงางาม แต่หาก DHT มีมากเกินไป จะทำให้ ผมงอกเร็วขึ้น จนสุดท้ายเกิดภาวะผมร่วงในที่สุด
•    ไทรอยด์ฮอร์โมน Thyroid stimulating hormone เกิดจากต่อมไทรอยด์ผลิตขึ้น มีหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย โดยในส่วนของเส้นผม ไทรอยด์ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับไขมัน ถ้าหากปริมาณมากเกินไปจะทำให้หนังศีรษะมีความมัน จนเป็นสาเหตุของผมขาดหลุดร่วงได้ 

3. ความเครียด
    ความเครียดไม่ได้ส่งผลต่อภาวะผมร่วงโดยตรง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับผมร่วง เช่น โรคผมร่วงทั่วศีรษะ ซึ่งความเครียดเป็นส่วนกระตุ้นให้วงจรชีวิตของผมเร็วขึ้นจนผมร่วงเร็วกว่าปกติ 

โดย Dr. Mokan มีแชมพูลดผมร่วงและแชมพูรักษาผมร่วงที่ตอบโจทย์ปัญหาผมร่วงทุกประเภท โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปัญหาเส้นผมของแต่ละคน โดย แชมพูลดผมร่วง เป็นสารสกัดมาจากพืชหายากในตำนาน สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ เป็นตัวช่วยในการบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dr-mokan.com