เลสิก แก้ไขภาวะความผิดปกติทางสายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุ ส่วนวิธีแก้ไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพร่างกาย งบประมาณ รวมถึงความชื่นชอบส่วนบุคคล

วิธีแก้ไขสายตา วิธีแรกที่ทุกคนเลือกใช้ คือ การใส่แว่นตา เชื่อว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาแรกๆ แว่นตาเป็นไอเทมที่ประจำตัว แต่การใส่แว่นตาก็มีข้อจำกัด เรื่องอาชีพ ทำกิจกรรม เช่น ความไม่สะดวกในการเล่นกีฬา การประกอบอาชีพบางประการ อาทิ แอร์โฮสเตส รวมถึงปัญหาด้านบุคลิกภาพ ส่วนการใส่คอนแทคเลนส์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมไม่แพ้การใส่แว่นสายตา แต่หากดูแลไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาอักเสบได้ ซึ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาด และผลกระทบจากการใส่คอนแทคเลนส์ คือ อาการตาแห้ง ที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่เป็นโรคที่สร้างความน่ารำคาญ อาการตาแห้งก็จะทำให้รู้สึกแสบการ ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงตา ตารู้สึกไม่รู้ใส ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวจึงส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยที่หันมาพึ่งการทำเลสิก

เลสิก คือ วิทยาการทางแพทย์ เป็นหนึ่งวิธีที่ใช้รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ มี 2 ขั้นตอน หลักๆ คือ เป็นการใช้เลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้ได้ความโค้งที่เหมาะสมและพอดีกับความยาวของลูกตา เลสิกถือเป็นการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับการรักษาทั่วโลก

การผ่าตัดทุกประเภทประสบผลสำเร็จ คือ ความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดเพราะฉะนั้นควรหาข้อมูลเกี่ยวกับจักษุแพทย์ผู้ทำเลสิค ประสบการณ์ที่ทำ จำนวนผู้ที่เคยทำเลสิคและประสบความสำเร็จ ข้อมูลศูนย์เลสิคที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตราฐาน มีประสบการณ์การทำเลสิก และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากท่านใดที่สนใจการทำเลสิก อยากบอกลาแว่นตาหนาเตอะ คอนแทคเลนส์คู่เก่า เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลสิกโดยเฉพาะ ติดตามผลการรักษาในระยะยาวถึง 2 ปี  เพื่อให้คุณมั่นใจว่าหลังการรักษาคุณจะมีวิสัยทัศนในการมองเห็นที่ดีกว่าเดิม