โรงเรียนนานาชาติ มีข้อดีอย่างไรบ้าง


สำหรับคนที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ วันนี้พวกเราจะแนะนำในข้อดีของการเรียนโรงเรียนนานาชาติ ว่าจะคุ้มกับค่าเทอมที่เสียแพงมากกว่าปกติรึป่าว และจะได้มาวิเคาะห์ข้อดีของการเรียนโรงเรียนนานาชาติ

สิ่งที่เราจะได้ในการเข้าเรียน 

-ภาษา แน่นอนว่าเด็กที่มาเรียนนั้น จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ได้จริง ในชีวิตรประจำวัน และได้ลองใช้จริงในสถาณ์การจริง เพราะครูผู้สอนคือเจ้าของภาษา เพราะในการสื่อสารกับครูหรือเพื่อน จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา จะทำให้เด็กนักเรียน ได้ฟัง พูด อ่าน เขียน และเกิดความเคยชิน เวลาที่ใช้พูดจริงๆ และบางโรงเรียน จะเพิ่มภาษาที่3ลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น ภาษาจีน เพื่อทำให้เด็กพูดได้มากกว่า2ภาษา

-การกล้าพูดกล้าแสดงออก ในการพูดแต่ละภาษาที่เราได้เรียน เพราะแต่ละห้องเรียนจำกัดจำนวนนักเรียน ครูจะได้ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพราะในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรม ตลอด หลากหลายในแต่ละปี 

-การอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ ทำให้เด็กสามารถ เรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒธรรมอื่นๆ ได้ ส่งเสริมให้พูดภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นด้วย -ทำให้นักเรียนได้มีโอกาส ไปเรียนต่อที่มหาลัยต่างประเทศมากกว่าโรงเรียนปกติทั่วไป เพราะ ข้อสอบ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำถามในข้อสอบทั้งหมด

-โรงเรียนนานาชาติ มีอุปกรณ์การเรียนครบ เช่น มีอุปกรณ์การเรียนทางด้านกีฬา อุปกรณ์ทางด้านดนตรี หลากหลายประเภท หลายอย่าง

ดังนั้น ผู้ปกครองที่เริ่มสนใจในโรงเรียนนานาชาติ ที่พร้อมจะส่งบุตรหลานไปเรียน สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติ3ภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่  โรงเรียน Thai-Chinese International School เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน