Blog

ดูดไขมัน ทางลัดของคนอยากกระชับสัดส่วน

เมื่อการออกกำลังกายและคุมอาหาร อาจจะไม่ได้ผลสำหรับคนบางคน หรืออาจจะใช้เวลานานเกินไปจนไม่สามารถรอได้ การดูดไขมันจึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่ผู้คนที่มีปัญหาเรื่องสัดส่วนเกินเลือกใช้ ...

ออกกำลังกายประมาณไหน ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

การออกกำลังกายไม่ได้ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นเรื่องของคนวัยไหน อายุเท่าไหร่ แต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกช่วงอายุ เพียงแต่ต้องเลือกวิธีการและประเภทการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอายุเท่านั้นเอง...

รู้ทัน ต้นตอสาเหตุผมร่วง

ความจริงแล้วผมของคนเราร่วงทุกวัน โดยคนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกต เพราะจำนวนเส้นผมที่ร่วงนั้นน้อยจนไม่ทันรู้ตัว แต่ว่าเหมือนจะเริ่มมีสัญญาณอันตรายเริ่มขึ้น เมื่อผมของเราเริ่มร่วงเกิน 30 เส้นต่อวัน...

รักษาปัญหาสายตา ด้วยการทำเลสิก

    การทำเลสิค (LASIK : Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis) เป็นวิธีการผ่าตัดกระจกตา เพื่อรักษาผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ)...

Different Meditation Techniques in Thailand

Meditation is widespread practice that people use to create a sense of inner peace and harmony. Similar to the way intense physical activity trains the body, meditation improves your mental well-...

Pages