การลงทุนทองคำ

ตลาดทองคำและความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ทองคำนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ทุกๆ อารยธรรรมทั่วโลกยอมรับ ทองคำนั้นถือเป็นโลหะที่มีค่าในตัวของมันเอง ซึ่งในยุดศัตวรรตที่ 14 – 16 ชาวตะวันตกมองทองคำเป็นอย่างเดียวที่สร้างความมั่งคั่งได้ จึงทำให้เกิดการออกล่าอณานิคมเพื่อแสวงหาวัตถุดิบ และอาจค้นพบเหมืองแร่ทองคำในประเทศอาณาณิคมก็สามารถที่จะขนทองคำกลับมา ทองคำที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นก็จะสามารถที่จะจ้างทหารได้จำนวนที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรของตนเอง

5 สาเหตุที่ทำให้ทองคำน่าลงทุน

รู้ไหมทำไมหลายคนถึงเลือกที่จะมาลงทุนในทองคำ ซึ่งนักลงทุนเกือบทุกส่วนจะมีการกระจายความเสี่ยงแต่ที่แน่ๆนักลงทุนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องมีมาลงทุนในทองคำ เรามาดู 5 สาเหตุที่ทำให้ทองคำน่าลงทุน

1.ทองคำมีความเป็นสากลมากที่สุด  ทั่วโลกมีการยอมรับมูลค่าของทองคำ  ยอมรับขนาดไหนล่ะ?  ขนาดที่ว่าซื้อทองคำประเทศนี้  สามารถเอาไปขายต่ออีกประเทสได้ทันที  ทองคำมีระบบอ้างอิงค์ราคาที่เป็นสากลเหมือนกันทั่วโลก  ทองคำจึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและมีมูลค่าเป็นสากล  อีกเหตุผลเพราะทองคำมีความต้องการอยู่ทุกที่ตลอดเวลา