ศูนย์รักษาสายตา

Femto LASIK นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับดวงตา

FemtoLASIK หรือ Femtosecond Laser เป็นกระบวนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกโดยใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอน  โดยอาศัยการทำงานของเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า Femtosecond Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความเร็วสูง และพลังงานต่ำ ช่วยให้การทำเลสิคไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไป จึงไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตา และยังถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความความแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุด ปัจจุบันมี มีศูนย์เลสิค  ที่ทันสมัยหลายแห่งทใช้ FemtoLASIK ในการรักษาอาการผิดปกติของดวงตา