เมืองแห่งความสุข

ออกเดินทางตามหาความสุข

หลายๆคนคงเชื่อว่าความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบตัว แต่เกิดขึ้นจากการออกไปเดินทางเพื่อหาความสุขและประสบการณ์มาครอบครอง การออกจากพื้นที่เดิม ๆ คือการค้นหาความสุขและความสนุก แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนแตกต่างไปจากเดิม การออกไปหาความสุขจากที่อื่นๆหรือที่ไกลๆ อาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนแต่ก่อน ดังนั้นเราต่างต้องมาทบทวนชีวิตและแนวคิดใหม่ทั้งหมด ตอนนี้เราจึงเข้าใจว่าการที่เรามีความสุขโดยไม่ต้องออกไปแสวงหาที่ไหนไกลนั่น คือ บ้านและชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เราต้องการต่างหาก