ประกันการเดินทางต่างประเภทแบบรายปี และรายเที่ยว มีประโยชน์อย่างไร

ประกันเดินทางต่างประเทศ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเดินทางในทุก ๆ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาทั่ว ๆ ไปที่ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเกิดความวิตกกังวล เช่น ปัญหาสายการบินดีเลย์ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยการประกันการเดินทางต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่แบบรายปี และรายเที่ยว ทั้งสองประเภทแตกต่างและมีประโยชน์อย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆกัน

ประกันการเดินทางต่างประเภทแบบรายปี

การประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี หมายถึงประกันการเดินทางที่ครอบคลุมจำนวนการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี และการเดินทางต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 90 วันเท่านั้น หรือเพื่อความเข้าใจง่ายๆ ประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี ก็คือ รูปแบบประกันที่จะคุ้มครองการเดินทางไปกลับต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนจะกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยประเทศที่เดินทางไปต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครอง ซึ่งระยะเวลาคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้งจะไม่เกิน 90 วัน

ประกันการเดินทางต่างประเภทแบบรายเที่ยว

การประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากประเทศไทย และกลับเข้ามายังประเทศไทยเพียงเที่ยวเดียว ซึ่งการเดินทางสามารถเลือกจุดหมายปลายทางได้เกือบทุกประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่เดินทางไปต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครอง และการประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียว จะให้ความคุ้มครองสำหรับการเดินทางไปกลับในครั้งเดียว โดยมีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 180 วัน

การประกันการเดินทางทั้งแบบรายเที่ยวและประกันการเดินทางต่างประเภทแบบรายปีมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศหากเลือกรูปแบบได้ตอบโจทย์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดทุกการเดินทาง เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องของประกันการเดินทาง แลพสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันการเดินต่างประเทศอยู่แล้วละก็ เราขอแนะนำ ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG แผนประกันภัยการเดินทาง กับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 180 วัน กับ 4 แผนความคุ้มครอง และ 120 วัน สำหรับแผนรายปี ที่ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง