ซื้อประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางต่างประเภทแบบรายปี และรายเที่ยว มีประโยชน์อย่างไร

ประกันเดินทางต่างประเทศ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเดินทางในทุก ๆ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาทั่ว ๆ ไปที่ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเกิดความวิตกกังวล เช่น ปัญหาสายการบินดีเลย์ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยการประกันการเดินทางต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่แบบรายปี และรายเที่ยว ทั้งสองประเภทแตกต่างและมีประโยชน์อย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆกัน

ประกันเดินทางต่างประเทศมีแบบไหนบ้าง

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากการเตรียมเอกสาร ,จองที่พักและจัดเตรียมเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นแล้ว การซื้อประกันเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ แม้ว่าหลายคนคิดว่าประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องซื้ออยู่แล้วเนื่องจากต้องใช้ประกอบการขอวีซ่าหรือเป็นบริการเสริมเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน แต่ประโยชน์ของประกันเดินทางต่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย รวมทั้งคุ้มครองถึงกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินต่างๆของนักเดินทางอีกด้วย

เหตุผลที่ควรซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ