ประกันเดินทางต่างประเทศมีแบบไหนบ้าง

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากการเตรียมเอกสาร ,จองที่พักและจัดเตรียมเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นแล้ว การซื้อประกันเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ แม้ว่าหลายคนคิดว่าประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องซื้ออยู่แล้วเนื่องจากต้องใช้ประกอบการขอวีซ่าหรือเป็นบริการเสริมเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน แต่ประโยชน์ของประกันเดินทางต่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย รวมทั้งคุ้มครองถึงกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินต่างๆของนักเดินทางอีกด้วย

เหตุผลที่ควรซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ
การเดินทางทุกครั้งอาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ,การเจ็บป่วยกะทันหัน รวมทั้งความล่าช้าของสายการบินและกระเป้เดินทางสูญหายหรือล่าช้า ซึ่งประกันการเดินทางต่างประเทศจะช่วยดูแลคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันต่างๆเหล่านี้ให้ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ถือประกันลงไปได้อย่างมากทีเดียว ซึ่งจะความคุ้มครองเหล่านี้จะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและแผนการคุ้มครองที่เลือกซื้อนั่นเอง

ประกันเดินทางต่างประเทศ มีแบบไหนบ้าง
ประกันเดินทางต่างประเทศ มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบที่คุณสามารถเลือกซื้อให้เหมาะกับความจำเป็นในการเดินทางได้ คือ
1. ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว เป็นประกันเดินทางที่ซื้อต่อการเดินทาง 1 เที่ยวทั้งไปและกลับ กล่าวคือเป็นการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทาง และเดินทางจากประเทศปลายทางกลับมายังประเทศไทย เหมาะสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเพื่อท่องเที่ยว,ดูงานหรือทำธุระที่ต่างประเทศที่ไม่ได้เดินทางบ่อยนัก
2. ประกันเดินทางรายปี เป็นประกันเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางตลอดทั้งปีโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว และแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางเป็นประจำ

ประกันเดินทางต่างประเทศ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและบริการอำนวยความสะดวก
ประกันเดินทางต่างประเทศนอกเหนือจากการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุแล้ว ก็ยังมีบริการอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกอย่างเช่น ผู้ช่วยส่วนตัวระหว่างการเดินทาง,การคุ้มครองในกรณีที่สายการบินล่าช้าหรือยกเลิก รวมถึงการคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน เป็นต้น

ประกันการเดินทางต่างประเทศเป็นประกันที่นักเดินทางทุกคนควรซื้อเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่ทำให้ทุกทริปการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายและรับประกันความคุ้มครองที่ทำให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจมากขึ้น

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองที่รอบด้าน ครบครันในทุกปัญหา เราก็ขอแนะนำ ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG แผนประกันภัยการเดินทาง กับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 180 วัน กับ 4 แผนความคุ้มครอง และ 120 วัน สำหรับแผนรายปี ที่ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ travel insurance Thailand