สายตาสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้

คนไข้ที่มีความผิดปกติทางสายตา สั้น ยาว เอียง ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถึงเหมาะที่จะทำเลสิกได้ จริงๆ แล้วข้อนี้ศูนย์เลสิกแต่ละที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเกณฑ์ในเรื่องของค่าสายตา แต่มีหลายองค์ประกอบที่จะใช่ในการตัดสินใจว่าคนไข้สามารถทำเลสิกได้หรือไม่ กรณีการเข้ารับการรักษามีตั้งแต่น้อยสุด 75 จนถึงมากสุดไม่เกิน 1200 สั้น,ยาว,เอียง แค่ไหนควรจะทำนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เอง ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจจะขึ้นอยู่กับอาชีพที่ต้องการสายตาที่คมชัดเต็มที่ การผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เช่นบางคนไม่อยากใส่แว่นตา แต่ก็ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เพราะว่าเคืองตา หรือตาแห้ง

โดยทั่วไปคนที่สามารถมองเห็นได้ดีโดยไม่ต้องใช้แว่นหรือคอนแทคเลนซ์ก็ไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นจะมีสายตาวัดได้เท่ากับศูนย์ อาจมีสายตาสั้น 50, 25 เอียง 50 หรือ 75 ได้ โดยทั่วไปน้อยคนมากที่จะวัดสายตาออกมาแล้วได้ค่าเท่ากับศูนย์ และจริงๆ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์ด้วยการที่มีสายตาเอียงบ้าง จะช่วยให้ field ในการมองเห็นกว้างมากขึ้น

ในส่วนผู้ที่มีค่าสายตาสั้นประมาณ 1000 ถือว่าเป็นสายตาสั้นระดับมาก จากค่าสายตาระดับนี้ สามารถทำเลสิกได้ โดยสามารถเลือกรับการรักษาด้วย Ultimate LASIK , FemtoLASIK หรือ ReLEx ได้ ทั้งนี้คนไข้ต้องเข้ามาตรวจวิเคราะห์สภาพตาก่อน เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะพิจารณาว่าเหมาะกับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว หรือไม่  อาทิ ความกว้างของรูม่านตาในที่มืด ความโค้ง ความหนาของกระจกตา เป็นต้น

และในส่วนของผู้ที่มีความปกติค่าสายตามากกว่า 1000 ซึ่งถือว่าเป็นสายตาสั้นระดับมาก จากค่าสายตาสั้นระดับนี้ ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธี เลสิก, เฟมโตเลสิก,PRK หรือ ReLEx  ทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหากรณีสายตาสั้นมากและไม่สามารถรักษาด้วยวิธี เลสิค,เฟมโตเลสิค,PRK หรือ ReLEx  คือ การทำผ่าตัด Phakic intraocular lens Phakic intraocular lens หรือ Phakic IOL คือ เลนส์ชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่นเดียวกับคอนแทคเลนส์ แต่ต่างกันตรงที่ Phakic IOL ถูกนำไปใส่ไว้ภายในตาแบบถาวร โดยที่ไม่ได้นำเลนส์แก้วตาธรรมชาติออกจากตา การใส่เลนส์ Phakic IOL มักใช้กับผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ที่ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี LASIK, FemtoLASIK, PRK หรือ ReLEx เช่น ผู้ที่มีกระจกตาบาง สายตาสั้นมาก เป็นต้น

การทำเลสิกเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการผ่าตัด อาจมีข้อผิดพลาดในขณะที่แพทย์ตัดและตกแต่งกระจกตา ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็นอย่างถาวร แต่มีเปอร์เซ็นต์ที่เกิดน้อยมาก ถ้าหากท่านเหลือเข้ารับการรักษาที่ศูนย์เลสิกที่ได้มาตราฐาน จักษุแพทย์ที่มีฝีมือและผ่านประสบการณ์การผ่าตัดเลสิก ความสามารถของแพทย์ผู้รักษามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลลัพท์ที่ออกมามีประสิทธิภาพ ฉะนั้นก่อการตัดสินใจก่อนทำเลสิก ผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลพิ่มเติม ก่อนการรักษา ส่วนท่านใดทีกำลังมองหาศูนย์เลสิกคุณภาพ เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และนอกจากนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด