lasik

สายตาสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้

คนไข้ที่มีความผิดปกติทางสายตา สั้น ยาว เอียง ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถึงเหมาะที่จะทำเลสิกได้ จริงๆ แล้วข้อนี้ศูนย์เลสิกแต่ละที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเกณฑ์ในเรื่องของค่าสายตา แต่มีหลายองค์ประกอบที่จะใช่ในการตัดสินใจว่าคนไข้สามารถทำเลสิกได้หรือไม่ กรณีการเข้ารับการรักษามีตั้งแต่น้อยสุด 75 จนถึงมากสุดไม่เกิน 1200 สั้น,ยาว,เอียง แค่ไหนควรจะทำนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เอง ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจจะขึ้นอยู่กับอาชีพที่ต้องการสายตาที่คมชัดเต็มที่ การผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เช่นบางคนไม่อยากใส่แว่นตา แต่ก็ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เพราะว่าเคืองต